Hankkeen tavoitteena on sovittaa yhteen oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla luonnon monimuotoisuuden turvaamisen, ilmastonmuutoksen hillinnän ja hyvinvoinnin tavoitteita. Hankkeessa hyödynnetään osallistavan ja laadullisen tutkimuksen, mallinnuksen ja laskennallisen optimoinnin menetelmiä sekä systeemianalyysiä. 

Slide
Mitä tarkoittaa oikeudenmukainen kestävyyssiirtymä?
Slide
Millaista koordinointia kestävyysmurros vaatii?
Slide
Mikä on metsienkäytön ekologinen katto?
Slide
Millaisia uusintavia liiketoimintamalleja metsäsektorille luodaan?
Slide
Millaisia kulttuurisia muutoksia siirtyminen ekologisesti kestävään metsänhoitoon vaatii?
Slide
Mikä on metsänomistajien rooli oikeudenmukaisessa kestävyysmurroksessa?
previous arrow
next arrow

Tutkimusalueet

Tavoitteena on luoda yhdessä sidosryhmien kanssa kestäviä metsänhoidollisia käytäntöjä ja nopeuttaa metsien käytön kestävyysmurrokseen liittyviä kulttuurisia muutoksia. Kehitämme ymmärrystä metsänomistajien ja -ammattilaisten näkemyksistä, verkostoista ja käytännöistä. Samalla tunnistamme vipupisteitä, joissa pienet muutokset voisivat mahdollistaa laajoja muutoksia kohti kestävämpiä käytäntöjä. 
Tutkimme elinkeinoelämän ponnisteluja resilienssin integroimiseksi tehokkuussuuntautuneisiin metsänkäyttöstrategioihin ja -käytäntöihin. Selvitämme yritysten uusintavaan matsätalouteen liittyviä innovaatioita sekä arvioimme näiden toimien ekologisia ja sosiaalisia kestävyysvaikutuksia. 
Tavoitteena on tuottaa uutta tietämystä siitä, kuinka metsien käytön oikeudenmukainen kestävyyssiirtymä voidaan toteuttaa. Jäsennämme ymmärrystä jännitteistä ja mahdollisuuksista, jotka kätkeytyvät metsien käyttöön vaikuttavien politiikkojen muotoiluun ja toimeenpanoon. Tutkimme oikeudenmukaisuuden ongelmakysymyksiä ja kestävyyssiirtymää vauhdittavia keinoja. Luomme yhdessä siirtymäpolkuja systeemisen mallinnuksen ja vuorovaikutteisten tulevaisuustyöpajojen avulla. 
Tuotamme ratkaisuja kestäviin metsänhoitokäytäntöihin simulointimallien ja optimoinnin avulla. Selvitämme, miten metsien taloudellinen hyödyntäminen voidaan toteuttaa ylittämättä ekologisen kestävyyden rajoja. 
Tavoitteena on edistää siirtymää kestävään metsäsektoriin, jonka resilienssiä vahvistaa entistä parempi ihmisen hyvinvoinnin ja ympäristön tilan keskinäisriippuvaisuuden ymmärtäminen ja hallitseminen. Tuotamme uutta tietoa metsistä sosioekologisina järjestelminä (ihmisyhteiskunta ja ekosysteemit yhdessä), ja arvioimme erilaisten metsäsektorin kestävyyssiirtymään tähtäävien toimenpiteiden onnistumismahdollisuuksia ja riskejä sosioekologisten järjestelmien tasolla.
Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun metsäsektorin oikeudenmukaisesta kestävyyssiirtymästä. Toteutamme tapahtumia ja kampanjoita yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyökumppanien kanssa. Seuraamme alan kotimaista ja EU-tason lainsäädöntöä ja kommentoimme sitä politiikkasuosituksin. Teemme parhaamme viestiäksemme siirtymästä selkeästi, vuorovaikutteisesti ja laajasti. 

Ajankohtaista

Tapahtumat

Konsortio

jyvaskylan yliopiston logo

Yhteistyökumppanit

aari logo
conifer logo
fsc logo
infine logo
hiilen sidonta logo
metsäkeskus logo
Mtk logo
metsä group logo
pohjois-karjalan biosfäärialue logo
retkipaikka logo
Tapio logo

Tarvitsetko tutkijoiden asiantuntemusta, haluatko jakaa näkökulmia tutkimusteemaan tai järjestää tapahtuman tai kampanjan yhteistyössä ForTranin kanssa? Ota yhteyttä Siniin! 

Vuorovaikutusvastaava
SINI SUOMALAINEN
sini.p.suomalainen@jyu.fi